top of page
 Stephane Garnier
 Stephane Garnier

من یک پاراگراف هستم. اینجا را کلیک کنید تا متن خود را اضافه کنید و من را ویرایش کنید. آسان است.

چه می شد اگر خوشبختی یک انتخاب ساده بود؟ اگر برای تغییر دادن زندگی خود کافی بود دید خود از جهان را تغییر دهیم؟ این چیزی است که این کتاب ارائه می‌کند، که با نقل قول‌های اغلب لطیف و خنده‌دار شروع می‌شود تا تفکر را برانگیزد و به یک زندگی روزانه شادتر دست یابد. نویسنده ما را در کنار شاعران و حکیمان بزرگ به سفری فلسفی الهام‌بخش و طنزآمیز می‌برد که با مثال‌های عینی همراه است. ما اهمیت سادگی، به اشتراک گذاشتن، نیاز به پذیرفتن انتخاب های خود، جسارت، عشق ورزیدن، باور به خود و رویاهای خود را کشف می کنیم. این کتاب با دادن کلیدهایی برای یادگیری نحوه شادتر بودن، همراهی ایده آل در مسیر خوشبختی است. و به سادگی بهتر زندگی کنید.

bottom of page