top of page
Faites Des Gosses -  Stephane Garnier

Բացահայտեք երեխաների մասին հարյուրավոր անհատականությունների իմաստությամբ, հումորով և ցինիզմով լի խոսքերը:

«Ամեն անգամ, երբ ուզում եմ երեխա ունենալ, ընտանի կենդանի եմ որդեգրում»,- Ալիսա Միլանո


«Մայրությունը նման է Ալբանիայի: Դուք չեք կարող վստահել գրքերի ասածներին, դուք պետք է գնաք»: - Մարնի Ջեքսոն


«Ես երբեք չեմ ցանկացել երեխաներ ունենալ՝ վախենալով փոքրիկ զինվոր, զինվոր, մարդասպան դարձնելուց: Դու երբեք վստահ չես...» - Առլեթի

Հաճախ հումորով լի և քաղաքական կոռեկտությունից հեռու բառեր, որոնք հաճելի է լսել:

bottom of page