top of page

Ազատ լինել, ազատվել մեր շղթաներից… ի՞նչ է դա իրականում նշանակում : Արդյո՞ք դա գիտի, թե ինչպես տիրել իրեն : Երբեք մի երազեք կես ճանապարհին, օգտագործեք ձեր հնարավորությունը և որոշեք : Արդյո՞ք համարձակվում է խախտել սահմանված կանոնները : Ենթադրենք այն անձը, որը մենք ենք :

Ազատ լինելն այս ամենն է և շատ ավելին: Բայց ամենից առաջ ազատ լինելը որոշում է։ Այս գրքում հեղինակը մեզ տանում է նախաձեռնողական որոնումների՝ իմաստունների ընկերակցությամբ, յուրաքանչյուր օրվա համար, համաձայն իր կյանքի փորձի, վերագտնելու ազատությունը, որը մենք մոռացել էինք:

Դուք կսովորեք ազատվել ձեզ հասարակության թելադրանքից, ընդունել ձեր երջանկությունը և գտնել ձեր լիարժեք և ամբողջական ազատության ուղին: Մեկ ժամացույց : live :

bottom of page