top of page

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՓՈԴՔԱՍՏՆԵՐ

France Bleu - OFF - Ձեր կյանքը սկսվում է, երբ դուք անջատում եք հեռախոսը

Unknown.png

Ծաղրել - ԱՆՋԱՏԵԼ - Ձեր կյանքը սկսվում է, երբ դուք անջատում եք հեռախոսը

OFF.jpg

Catissime  - Ներկայացում

2018-08-09.jpg

Le 19-45 - M6 - Գործեք և մտածեք կատվի պես

agir et penser comme une chat - stephane

Եվրոպա 1 - Կյանքն առջևում - Գործիր և մտածիր կատվի պես

Stephane Garnier -agir et penser comme u

France Inter - Popopop - Գործիր և մտածիր կատվի պես

big_cover_59a7e089a9b49720430006d9.jpg
29472247_10215462220806191_8418245417531

RMC - Radio Brunet - Super Radin

partage.jpg

Radio Canada - Annie Desrochers - Գործեք և մտածեք կատվի պես

desrochers-annie.png
d2ad9241a30eed54cb657dffb3b54615c42ee33e
Agir-et-penser-comme-un-chat-cahier-d-ex

RMC - Փորձագետների շաբաթավերջ - Գործեք և մտածեք կատվի պես

55aa6db50702332c08448dfff555fbcb.jpeg
bottom of page