top of page
Couverture Dalaï-Lama.jpeg
Dalaï-Lama 4eme couv.jpeg

Հետևեք Դալայ Լամայի հետքերով:

Հետևելով Դալայ Լամայի փիլիսոփայությանը քայլ առ քայլ՝ դուք կհասկանաք, թե որքան կարևոր է դադարել ապրել անցյալի և ապագայի կանխատեսումների մեջ: 

Բայց ո՞րն է երեկվա և վաղվա տատանումները դադարեցնելու բաղադրատոմսը:
Դալայ Լաման առաջարկում է ձեզ իր 31 գաղտնիքները, որոնք կառաջնորդեն ձեզ սովորելու ներկա պահը:

Իմացեք, որ փոփոխություններն անհրաժեշտ են, սովորեք մտածել ձեր մասին, իմացեք, թե ինչպես ինքներդ ձեզ հարցաքննել կամ նույնիսկ զարգացնել դրական մտածողությունը. Դալայ Լաման ձեզ տալիս է անհրաժեշտ բանալիները, որպեսզի աստիճանաբար կարողանաք մուտք գործել երջանկություն:

bottom of page