top of page

- ספר משחקים לחיקוי החתול שלך
- שיטה יעילה מלאה ברוך
- מתנה לכל אוהבי החתולים 

"זה הוחלט, מחר אני חתול!" 

מה אם נסכים להטיל ספק במצב האנושי שלנו להתנהג בצורה... חתולית יותר?

כדורי הפרווה האהובים עלינו צופים בנו מתרוצצים ומכפילים כל הזמן את הפעילויות שלנו, מסיבות שלפעמים הן חסרות תועלת מאוד, אפילו מזיקות לבריאות שלנו!

הרחק מאנתרופומורפיזם, המחברת המעשית הזו עוזרת לנו לשים את עצמנו במקומם של חברינו החתולים, לפקוח את עינינו לאופי השטחי לפעמים של הפעילויות האנושיות שלנו.

עשרות תרגילים מעשיים להתבוננות וליישם את אורח החיים של החתול ולקבל שינוי! 

כפי שנכתב על ידי סטפן גרנייה, מחבר רב המכר Act וחשוב כמו חתול: "אנחנו יודעים את זה: חתולים תמיד צודקים!"

30 jours pour devenir un chat -  Stephane Garnier
bottom of page