top of page
Stephane Garnier
Stephane Garnier

אה, הריון...

התקופה הזו של תשאול, של קשר עמוק עם בייבי... ושל קשר הרבה יותר מטושטש עם הסובבים אותך, מיומנת בהערות מביכות! ואם לא הרגשת מספיק כמו לוויתן תקוע במהלך 9 החודשים האלה, לחלקם תהיה כישרון לגרום לך להרגיש אשמה כמעט על כל דבר שלא נוגע להם!

bottom of page