top of page
Stephane Garnier
Stephane Garnier

אנחנו לא הולכים לספר לכם קרביסטולים!

אתה באמת מכיר את הצפון? בדרך לטיול לארץ צ'טי לגלות תרבות של
ידידותיות ותושביה שאין להם את השפה בכיסם! מהר מאוד תבינו שהצפון הוא המקום לצ'טי!

סוף סוף כל האמרות הוסברו!


"עדיף להפליץ בחברה מאשר למות לבד. "יותר כמה שיותר, כמה שיותר.

עיקרי לוח השנה של צ'טי:

קרנבל דנקרק, אמבט חלב, פסטיבל מרקים בינלאומי, פסטיבל הרינג...

ועוד הרבה כלים להעמיד פנים שהוא צ'טי!

טכניקות הישרדות בפאב בליל, 7 מצוות החתי, תפילת החתי...

ה-TUT-TUT לא נכלל: סוף סוף נחשף המתכון הסודי ביותר ל-FRICADELLE!

bottom of page