top of page
Stephane Garnier
Stephane Garnier

אדם, מיתוס, אגדה!

גלה את כל הסודות של ז'אן-לוק מלנשון, כוח הטבע הזה חצי אל וחצי הולוגרמה! מעלליו ישאירו אתכם פעורי פה. הילדות שלה, המפגשים הבלתי סבירים אך המכריעים שלה לעתיד העולם, כישרונותיה החבויים וכוחות העל המדהימים שלה!

בפעם הראשונה, ספר מדגיש את מעללי הכוח שביצע מלנשון עצמו מאז ילדותו המוקדמת. היית צריך תנ"ך כדי לספר את הסיפור המדהים של ז'אן-לוק מלנשון: אתה מחזיק אותו בידיים שלך!

bottom of page