top of page

להיות חופשי, להיפטר מהשלשלאות שלנו... מה זה באמת אומר ? האם זה לדעת איך להשתלט על oneself ? לעולם אל תחלום באמצע הדרך, נצל את ההזדמנות והחליט ? האם זה נועז לעבור על הכללים שנקבעו ? נניח שהאדם אנחנו ?

להיות חופשי זה כל זה, ועוד הרבה יותר. אבל מעל הכל, להיות חופשי זו החלטה. בספר זה לוקח אותנו המחבר למסע יזום בחברת חכמים, לכל יום, על פי חוויות חייו, לגלות מחדש את החופש ששכחנו.

תלמדו להשתחרר מתכתיבי החברה, לאמץ את האושר שלכם ולמצוא את הדרך לחירותכם המלאה והמלאה. מילת מפתח אחת : live !

bottom of page