top of page
 Stephane Garnier
 Stephane Garnier

כל אחד יכול לעשות טעויות!

בין אם במדע, בגיאופוליטיקה, בהמצאה, ברפואה, במדעי המחשב או באמנות, כל מאה הציעה את חלקה באבסורדים שהתפשטו כמו כל כך הרבה אמיתות, לפני שהם עצמם, אפילו הוחלפו בשטויות חדשות. בקיצור, המעגל האינסופי של הטיפשות, האנושות היפה שלנו.
לעתים קרובות חוקרים, מקבלי החלטות, בעלי חזון לעסק שלהם, אפילו הטובים ביותר היו מסוגלים למחשבות הכי לא סבירות.
סטפן גרנייה ריכז עבורך את כל הפיסות הקטנות האלה של אי-חוכמה!

 

bottom of page