top of page
peter_sans_se_faire_griller_CV_complet_v
Stephane Garnier

מכיוון שלעתים קרובות קשה לדבר על עמלות קטנות וגדולות בחברה, הסופרת קראה ל-Cuvette הפיה לשתף אתכם באנקדוטות ובטיפים שלה שנאספו מארבע הפינות הקטנות של העולם. מכיוון שלעתים קרובות קשה לדבר על עמלות קטנות וגדולות בחברה, הסופרת קראה ל-Cuvette הפיה לשתף אתכם באנקדוטות ובטיפים שלה שנאספו מארבע הפינות הקטנות של העולם. מכיוון שלעתים קרובות קשה לדבר על עמלות קטנות וגדולות בחברה, הסופרת קראה ל-Cuvette הפיה לשתף אתכם באנקדוטות ובטיפים שלה שנאספו מארבע הפינות הקטנות של העולם. תגובות יוצאות דופן, כדי להוציא אותך ממצבים מביכים. המלצות לחיות את הרגע הזה בצורה חלקה וללא לחץ. לחמניות קדושות, פתגמים נצחיים אמיתיים על האסלה, כדי לשכנע אותך שזה טבעי לחלוטין.

bottom of page