top of page
Stephane Garnier
Stephane Garnier

ما قرار نیست به شما کارابیستول بگوییم!

آیا شما واقعا شمال را می شناسید؟ در راه سفر به کشور چتی برای کشف فرهنگ
دوستی و ساکنانش که زبان در چنته ندارند! شما به سرعت متوجه خواهید شد که شمال محل چتی است!

تمام گفته ها در نهایت توضیح داده شد!


«در جامعه گوز زدن بهتر از تنهایی مردن است. «هر چه بهتر، بهتر.

ملزومات تقویم ch'ti:

کارناوال دانکرک، حمام فراستد، جشنواره بین المللی سوپ، جشنواره شاه ماهی…

و بسیاری ابزارهای دیگر برای تظاهر به چتی!

تکنیک های بقا در میخانه ای در لیل، 7 فرمان چتی، دعای چتی...

TUT-TUT حذف شد: دستور العمل فوق سری برای فریکادل سرانجام فاش شد!

bottom of page