top of page

کتاب مقدس گربه!
1001 نکته در مورد حیوان مورد علاقه فرانسوی ها
گربه قهرمان زندگی روزمره ما.

نویسنده کتاب پرفروش «مثل گربه عمل کن و فکر کن»، استفان گارنیه.
گربه حیوان مورد علاقه فرانسوی هاست و میلیون ها نفر او را بی نهایت می پرستند.

استفان گارنیه، نویسنده کتاب پرفروش «مثل گربه عمل کن و فکر کن»، تمام اطلاعاتی را که دوستداران گربه دوست دارند بدانند، در «Catissime» گردآوری کرده است.

حقایق متفرقه برجسته گربه، گربه های بزرگان این جهان، نقل قول های قابل توجه در مورد گربه، ارقام باورنکردنی، حکایت ها ... هر صفحه از این کتاب به افتخار گربه نوشته شده است! و در میان این 1001 اطلاعات، بسیاری از آنها بهترین خبره گربه ها را شگفت زده خواهند کرد.

CATISSIME_56-67 CHAT PLUME MATOU CHAT 28
50110596_610467329382458_913096137878011
bottom of page