top of page
 Stephane Garnier
 Stephane Garnier

به دنیای مخفی جاسوسان شیرجه بزنید...

- حکایت های باورنکردنی در مورد بزرگترین جاسوس ها
- ابزارها، تکنیک ها، داستان ها ...
- جیمز باند، ماتا هاری، OSS 117، جیسون بورن، جوزفین بیکر ... بازیگران خیره کننده!

آیا می دانستید که ژوزفین بیکر فقط یک هنرمند نبود؟ به نظر شما، سیا چند تلاش برای محو کردن فیدل کاسترو از روی نقشه انجام داده است؟ آیا می دانید عامل خواب چیست؟ آیا سلول آلفا را می شناسید؟ آیا می توانید زندگی یک عامل دو یا سه گانه را تصور کنید؟ 

استفان گارنیر در این راهنمای "فوق سری" حکایت هایی را با جاسوسان واقعی و بزرگترین شخصیت های الهام گرفته شده از سرویس های مخفی گرد هم می آورد و با جیمز باند ضروری شروع می شود.

bottom of page