top of page
Stephane Garnier
Stephane Garnier

ژاک شیراک توسط خودش. 

برای بیش از 50 سال، ژاک شیراک صحنه سیاسی را با حرص و طمع و استعداد اشغال کرد. از نیمکت‌های Sciences Po گرفته تا کاخ الیزه که از کنار تالار شهر پاریس می‌گذرد، او تمام سطوح را با سلاح‌های اصلی با انرژی سرشار و حس تیز فرمول بالا رفت. ژاک شیراک برای فرانسوی ها قد و قامتی چشمگیر، "چهره" و کلمات باقی خواهد ماند! کلماتی گاهی طعنه آمیز، گاهی خنده دار، گاهی ناهنجار، که به استفان گارنیه اجازه می دهد پرتره ای وفادار از مرد پیچیده و در حال تغییری که ژاک شیراک بود، بکشد. "بزرگ" همانطور که همراهانش به او لقب دادند، بنابراین خود را در تمام ابعاد، علایق و افراط و تفریط خود می‌رساند.

bottom of page