top of page
Faites Des Gosses -  Stephane Garnier

کلمات پر از حکمت، طنز و بدبینی صد شخصیت در مورد کودکان را کشف کنید!

«هر بار که می‌خواهم بچه‌دار شوم، یک حیوان خانگی را قبول می‌کنم!» - آلیسا میلانو


"مادر شدن مانند آلبانی است. شما نمی توانید به آنچه کتاب ها می گویند اعتماد کنید، باید بروید." - مارنی جکسون


"من هرگز نمی خواستم بچه دار شوم، از ترس اینکه یک سرباز کوچک، یک سرباز، یک قاتل بسازم. شما هرگز مطمئن نیستید..." - آرلتی

کلماتی که اغلب مملو از طنز و به دور از صحت سیاسی هستند که شنیدن آنها خوب است!

bottom of page