top of page
Couverture Dalaï-Lama.jpeg
Dalaï-Lama 4eme couv.jpeg

رد پای دالایی لاما را دنبال کنید!

با پیروی از فلسفه دالایی لاما، قدم به قدم، متوجه خواهید شد که چقدر حیاتی است که در پیش بینی های گذشته و آینده زندگی نکنید. 

اما دستور توقف نوسان بین دیروز و فردا چیست؟
دالایی لاما 31 راز خود را به شما ارائه می دهد تا شما را به سمت یادگیری لحظه حال راهنمایی کند.

آگاه باشید که تغییر ضروری است، یاد بگیرید که در مورد خود فکر کنید، بدانید چگونه خود را زیر سوال ببرید یا حتی تفکر مثبت را پرورش دهید: دالایی لاما کلیدهای لازم را به شما می دهد تا به تدریج بتوانید به شادی دسترسی پیدا کنید.

bottom of page